Jste zde: Domácí stránka |
Rugby Club Olomouc > Zpráva ze zasedání exekutivy FIRA-AER 15.-17-11.07 Sopoty

Zpráva ze zasedání exekutivy FIRA-AER 15.-17-11.07 Sopoty

26.11.2007

Zasedání se uskutečnilo v hotelu Poseidon za účasti presidenta J.C.Baqué, P.Camou, J.L.Barthes, J.Hurquet, G.Cox, A.Grumbinas, H.Kuczko, E.Krützner , RDM P.Villepreux, M.Arpaillange. Organizace zasedání byla na velmi dobré úrovni se simultáním překladem. Polská federace připravila pro členy komise bohatý společenský program u příležitosti 50.letého výročí jejího založení. To bohužel silně kontrastovalo s absolutním nezájmem našeho VV o zasedání v květnu v Praze, které mělo sloužit k představení nových členů.

Zasedání zahájil president J.C.Baqué a president PFR pan Kozlowski – hejtman oblasti Pomorie. Oba se zmínili o velkém úspěchu RWC, který značně přispěl k výborné propagaci ragby na celém světě. V některých členských zemích pomohl k velkému nárůstu členské základny.

RDM pan P.Villepreux odchází k 1.1.2008 do důchodu, do konkurzu se přihlásilo 86 zájemců. Komise vybrala posledních 8.odborníků, nový RDM bude vybrán odbornou komisí a bude představen na zasedání v Paříži.

J.P.Lux (FFR) byl pověřen ,aby vypracoval návrh na vzkříšení soutěže evropských regionů.

IRB bude v novém období do příštího RWC podporovat následující kategorie : stáže U-17, ME U-18, (pro 32 nejlepších družstev) ME U-19 (pro 16 nejlepších družstev), U-21 (pro 8 nejlepších mužstev, jen vítěz postupuje – federace poháru 6 zemí, jsou automaticky kvalifikováni na WRC U-21).

FIRA bude pořádat soutěž U-20 jen pro slabší unie, ale bez finančního příspěvku IRB.Jedná se o mužstva, které se nekvalifikovali mezi 16 nejlepších v U-19.

V novém čtyřletém období je nutno věnovat veškerou pozornost sledování a vyhodnocování formování hráčů od kategorie U-17 až do U-21. Je to jeden ze základních bodů Strategického plánu FIRA-AER. Stejně tak výkonnostní a odborný růst vybraných trenérů a rozhodčích.

IRB kontinuálně sleduje výsledky a výkonnost jednotlivých členských unií a zařazuje je do rankingu. Bohužel naše velmi slabé výsledky v posledním období způsobily, že jsme byly v y ř a z e n i z perspektivních unii a zařazeni až do 5.výkonnostního koše. To je opravdu velký propad, který nám rozhodně ublížil a bude mít značný vliv na přidělování grantů IRB v příštím období. Předběhly nás takové unie, jako Ukrajina, Belgie, Holandsko, Polsko, Německo a z jiných regionálních unií Tunisko, Maroko, Chile, Keňa, Korea,

Čína, Mexiko, Papua. Pokusil jsem se protestovat, ale jejich argumenty byly příliš jasné,naše reprezentace vysoko prohrála všechna svá utkání, poslední šance byl zápas se Španělskem, který nám dával ještě jakousi naději na udržení. Vysoká porážka a předvedený výkon, byl přítomnými odborníky vyhodnocen jako neodpovídající pro úroveň druhé nejvyšší evropské soutěže. Výmluva, že se jedná o perspektivní mužstvo rozhodně neobstojí, protože všechna přední mužstva začala budovat nové týmy na 4.leté období. Neznám důvod, proč k utkání nebyli nominováni hráči z Francie, kteří nestartují v Pro-1. a Pro-2. (Šťastný, Němeček, Krejčí, Šustr, Souček). Na Kongresu v Monaku bylo jasně řečeno, že tito hráči jsou povinni respektovat § 9 stanov IRB o uvolňování hráčů.

Další body do rankingu jsme ztratili za výkony naši juniorské reprezentace, která dlouhodobě nezaznamenává na ME žádné zlepšení. V rankingu jsme na 17.místě. Wales a Skotsko se ME opět nezúčastní a tak máme ještě šanci přesvědčit, že výkonnost jde nahoru. Na ME začínáme s našim častým soupeřem Německem, které bychom měli konečně porazit.

Nejhorší propad zaznamenala reprezentace „7“, která je na 33.místě z 35.unií. Velmi negativně se projevila naše neúčast na poslední chvíli na turnaji v Heidelbergu. FIRA nám schválila pořádání turnaje v rámci ME v Praze v termínu 14. a 15.6. za účasti Italie, Rumunska, Chorvatska, Portugalska, Belgie, Maďarska, Srbska, Švýcarska, ČR a Slovenska.

Na druhém turnaji startujeme v Chorvatsku v termínu 31.5.-1.6. za účasti Moldavie, Španělska, Ruska, Andory, Chorvatska, Srbska, Švýcarska, Finska, ČR, Bosny a Rakouska. Také tady se naskýtá možnost vylepšit si naše postavení v rankingu, pokud uspějeme jak v organizaci tak ve výkonnosti na turnaji v Praze.

Snažil jsem se přesvědčit členy komité, že jsme uspěli aspoň v turnaji U-20, který jsme pořádali. Argument, že jsme porazili Holandsko a to hraje mezi nejlepšími 8. na ME U-21, nebyl akceptován, protože mně vysvětlili, že jsme porazili holandské béčko. Jejich áčko startovalo na turnaji v Belgii, navíc mě bylo vysvětleno, že je to dáno také tím, že výkonnost naší U-20 na turnaji v Sopotech 2006 byla velmi slabá. S takovou bilancí výsledků se velmi těžko prosazují naše zájmy.

V příštím roce bude zavedena soutěž U-19 tak, aby byla zajištěna kontinuita formování hráčů. ME bude podporováno finančně IRB, bude pro 16 nejlepších mužstev,rozdělených do 2.výkonnostních skupin. A:Rumunsko, Gruzie, Španělsko, Portugalsko, Německo, Polsko, Holandsko, Rusko. B: Belgie, Ukrajina, ČR, Litva, Lotyšsko, Švýcarsko, Švédsko, Maďarsko. Termín 24.10. – 2.11.08. Možno posunout na dřívější termín. Zaloboval jsem a FIRA v případě našeho zájmu nám pořádání B.skupiny přidělí. Opět příležitost o zviditelnění naši unie. Závazně je nutno se přihlásit v Paříži. Při této příležitosti bych rád dostal odpověď proč se u nás soutěž juniorů nehraje také pro hráče 19leté, tak jak je tomu v celé Evropě?

Naše ženy startují na ME „7“ žen ve skupině B.v Belgii v termínu 30.4. – 1.6.08, startuje zde Belgie, Švýcarsko, Německo, Holandsko, Dánsko, Norsko, Maďarsko, Chorvatsko, Gruzie, Slovensko a ČR.

Stáž pro nové komisaře bude uspořádána v termínu 19.-21.9.08

Stáž Generálních Sekretářů 3.-5.10 v Basileji.

D.O. budou mít pravidelně dvě stáže ročně.

ME U-21 bude pořádat Německo v termínu 23.-31.8.08 pro 8. nejlepších mužstev:

Gruzie, Rumunsko, Polsko, Rusko, Portugalsko, Belgie, Španělsko a Holandsko.

ME-18 se koná v Itálii v termínu 14.-23.3.08, veškeré informace o organizaci turnaje budou sděleny na zasedání v Paříži.

Stáž FIRA U-17 se koná ve Švýcarsku v termínu 30.4. – 4.5.08.

Stáže pro D.O. pro vybraných 11 kandidátů unií, které ještě nemají vyškoleného svého zástupce se konají v termínech 20.-27.1. v Toulouse, 16.-25.5. a 6.-13.7. v Saint Nazaire.

Stáž D.O. v Madridu na téma : Hodnocení RWC, byla na velmi vysoké úrovni, experti účastnických zemí : Skotsko, Francie, Wales, Anglie, Portugalsko, Gruzie, Rumunsko a Itálie přednesli odborné referáty, které byly diskutovány ve skupinách a RDM připraví pro všechny unie celkové odborné vyhodnocení RWC na DVD.

Úspěšně byla zahájena spolupráce s Eurosportem.

Nově se do FIRY přihlásila jako 45. člen Turecko (8 klubů a ragby na školách).

V současné době se diskutuje systém kvalifikace na RWC 2011, včetně samotného systému RWC. Návrh je 16. nejlepších hraje o RWC, 16 dalších o Trofej IRB. Soutěž pro 32 nejlepších zemí ve dvou výkonnostních třídách. Zřejmě rozhodne Exekutiva IRB na základě připomínek členských unií.

Závěr : Je třeba se opravdu vážně zabývat současnou hlubokou krizí našeho ragby. Propad do 5. výkonnostního koše IRB je alarmující a může mít velmi vážné následky na další rozvoj ragby u nás. Není to tak dávno, kdy naše unie byla dávána za příklad ostatním, jak se ve skromných podmínkách může dosahovat dobrých výsledků. (v rankingu jsme byli na 22.-24.místě). Možná, že se neustále opakuji, ale pokud nebudeme schopni odborně vyhodnotit příčiny současné vážné situace a najít odpovídající řešení, pak nemáme žádnou šanci na zlepšení. Postrádám stále optimální analýzu současného stavu, stejně jako velmi slabých výsledků našich reprezentačních mužstev (muži,U-18,“7“). V hodnoceních, mimochodem velmi povrchních, se hledají jen výmluvy, které nikdy nic nevyřeší. Podle mého názoru přestala jakákoli komunikace VV s kluby, odbornými komisemi, FIROU i IRB, přestože to nový VV sliboval ve své „Rámcové koncepci“. Nezbývá nám nic jiného, než zakopat všechny válečné sekery, zapomenout na antipatie a přehnaný klubismus a sejít se všemi zástupci klubů i rugbisty, kteří mají skutečný zájem o nápravu, okolo kulatého stolu, kde se proberou všechny současné nedostatky, vyhodnotí se příčiny a ve společné diskuzi připraví krátkodobá i dlouhodobá řešení. Setkání musí být seriozně zajištěno v co nejkratším termínu tak, aby bylo možno nastartovat potřebné změny nejpozději od ledna 2008. Věřím, že všechny kluby budou mít opravdový zájem, aby se naše ragby dostalo opět tam kam patří a aby nám přinášelo také občas radost.

V soukromém rozhovoru s prezidentem J.C.Baquém jsme diskutovali naši současnou komplikovanou situaci a dospěli jsme k názoru, že musí dojít k zásadním změnám. Nabídl nám pomoc francouzské federace, která by byla ochotná pro nás zajistit špičkového trenéra, který by byl schopen sledovat naše hráče ve Francii, vést naše stáže a trénovat naši reprezentaci. V případě zájmu, jsem připraven projednat podmínky v co nejkratší době.

Těším se na setkání se všemi rugbisty, kteří mají opravdový zájem, aby naše ragby patřilo mezi ty nejlepší v Evropě, tak jak tomu bylo ještě nedávno.

Rugby zdar !

 

Eduard Krützner – člen Exekutivy FIRA-AER

Loading...

RC OLOMOUC - AKTUALITY