Jste zde: Domácí stránka |
Rugby Club Olomouc > Školení trenérů naší přípravky

Školení trenérů naší přípravky

29.12.2014

Dobrý den. V prosinci  tohoto roku uspořádala metodická komise České rugbyové unie ve spolupráci s „komisí mládeže“  školení pro trenéry dětí a mládeže. Školení se za RC Olomouc zúčastnili trenéři přípravky Tomáš Krejčovský a Michal Hála.

Školení se zabývalo zejména tématem „základy rozvoje mladých hráčů“. Školitelem byl Yves Perrot ( školitel a trenér z francouzské oblasti kolem Lyonu , propagátor francouzské tréninkové školy v ČR) a Antonín Brabec ( sportovní ředitel ČSRU, bývalý hráč a trenér reprezentace ČR ).

První den školení probíhal ve Sportovním areálu ve Zbuzanech, kde se v tento den konal jeden z regionálních turnajů mládeže.  Sportovní areál ve Zbuzanech disponuje krytou halou, ve které se hraje umělé trávě 3. generace . Tohoto turnaje se účastní družstva jen z české oblasti ( moravská družstva přes zimu turnaje bohužel neorganizují).

Cílem školení bylo sledování hry a vývoje hry v  jednotlivých kategoriích. Postupně se od rána na hřištích střídali jednotlivé kategorie od U7 přes U9, U11 až po U13. Jednotlivé kategorie byly vždy rozdělené ještě  dle herní vyspělosti  hráčů na podskupiny A,B,C  =  na hřištích soupeřila vyrovnaná družstva.

 V rámci pozorování utkání probíhalo i nezávislé anonymní hodnocení trenérů jednotlivých družstev se zaměřením na komunikaci trenéra a hráčů před zápasem , v průběhu zápasu  a na konci zápasu.

Sledování bylo zaměřeno na znalosti trenéra v oblasti  pravidel rugby,a dále na způsob komunikace a chování trenéra směrem k dětem.

I tato část byla velmi poučná, protože jsme se velmi dobře uvědomili, jak je úloha trenéra a jeho způsob komunikace důležitý pro atmosféru v družstvu a jak je práce s dětmi náročná zejména po pedagogicko – metodické stránce ( viděli jsme mnoho pozitivních příkladů, ale i takové kterých se musím sami vyvarovat ….)

Příležitost sledovat v jednom dni postupně  jednotlivé kategorie hráčů od nejmladších (U7)  až po nejstarší (U13 ) nám umožnila velmi dobře vnímat  vývoj a rozdíly ve hře jednotlivých kategorií, což bylo velmi zajímavé a poučné.

Na závěr prvního dne byl připraven od Yvese Perrota  „vzorový trénink“ hráčů kategorie U17. Měli jsme tak možnost vidět tohoto velmi zkušeného trenéra „na živě“ v akci.

Druhý den se odehrával na Strahově v budově ČUS a na tréninkovém hřišti RC Sparta.

Celý druhý den byl zaměřen na  téma „všeobecný pohyb hráčů ve hře“. Dopolední část byla zaměřena výhradně na téma útok. Téma útok bylo postupně rozebráno v teoretické rovině a pak následovala praktická cvičení na hřišti.Po obědě jsme se věnovali tématu obrana a to formou praktických ukázek na hřišti. V této části dne bylo ještě také řešeno téma bezpečnost hráčů při hře se zaměřením na otázku individuální technika při skládkách.

V rámci celého dne jsme tak měli možnost načerpat mnoho nových informací a podnětů k nejnovějším trendům v oblasti rozvoje rugby a rozvoje hráčů .

Koncepce školení byla perfektní . Získané podněty a informace budou pro nás velkým přínosem při naši další práci s chlapci a děvčaty z přípravky RC Olomouc.

Rugby zdar !

Za přípravku RC Olomouc

 

(Krejčovský, Hála )

Loading...

RC OLOMOUC - AKTUALITY