Jste zde: Domácí stránka |
Rugby Club Olomouc > Členská schůze RC Lokomotiva Olomouc

Členská schůze RC Lokomotiva Olomouc

28.1.2015

Termín členské schůze : 2.3.2015 18:00
Místo konání : klubovna RC Olomouc
Program schůze:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba
    -mandátové komise
    -návrhové komise
    -volební komise
4. Výroční zpráva o činnosti oddílu
    -zpráva o hospodářské činnosti oddílu
    -zpráva o sportovní činnosti jednotlivých věkových kategorii
5. Zpráva o stavu a hospodaření TJ Olomouc
6. Zpráva mandátové komise
7. Hlasování o novém znaku oddílu
8. Návrh výše členských příspěvků
9. Diskuse o výši členských příspěvků
10. Hlasování o výši členských příspěvků
11. Odstoupení stávajícího výkonného výboru oddílu
12. Návrh nového výkonného výboru oddílu
13. Diskuse
14. Volba nového výkonného výboru
15. Zpráva návrhové komis - návrh usnesení, schválení usnesení
16. Ukončení schůze

Loading...

RC OLOMOUC - AKTUALITY